Vernostné zľavy

Naspäť01. 09. 2015

Priazeň našich zákazníkov si veľmi ceníme a každého nášho registrovaného zákazníka automaticky zapojíme do systému vernostných zliav. Nasledovný systém vernostných zliav je platný výlučne pre maloobchodných zákazníkov.

Ak nakumulovaná suma všetkých vašich objednávok uskutočnených na www.handymade.sk presiahne nasledovné limity, bude vám priznaná zodpovedajúca výška zľavy (ide o celkový naakumulovaný obrat, nevzťahuje sa na žiadne konkrétne obdobie).

200 € - 500 € ZĽAVA 3%

501 € - 800 € ZĽAVA 5%

801 € - viac € ZĽAVA 7%

Aktuálnu výšku VERNOSTNEJ ZĽAVY si môžete sledovať spo prihlásení na stránke www.handymade.sk v hornom riadku. V prípade nároku na pridelenie vernostnej zľavy, je potrebné kliknúť na tlačítko POŽIADAŤ O VERNOSTNÚ ZĽAVU po prihlásení sa na našej stránke, v sekcii Môj účet. (Pozor toto tlačítko je aktívne iba v prípade nároku na vyššiu zľavu aká je momentálne aktívna).

Ak dosiahnete hranicu na poskytnutie zľavy alebo presun na vyššiu zľavu, bude zľava automaticky uplatnená v jeho ďalšej objednávke.

Ak raz dosiahnete vernostnú zľavu, táto vám platí na všetky vaše ďalšie nákupy na www.handymade.sk a už o ňu neprídete.

UPOZORNENIE: Aby vám bola priznaná vernostná zľava pri vašom nákupe, je potrebné byť zaregistrovaný a prihlásiť sa pred každou objednávkou! Ak sa zákazník neprihlási pred zadaním objednávky do systému, zľava mu nebude priznaná.

Handymade s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny vo vernostnom programe.