PRÍSADY DO KOZMETIKY

KONZERVANTY

 

Napriek tomu, že slovo konzervant nemá práve najlepšiu povesť, v kozmetike sú tieto látky nevyhnutnosťou. Konzervanty používané správnym spôsobom v odporúčanom dávkovaní nerobia kozmetické produkty nebezpečnými, práve naopak – zabezpečujú ich stabilitu a uchovateľnosť. Prečo by ste aj vy mali konzervovať svoje kozmetické výrobky, a akým spôsobom na to, sa dozviete v nasledujúcom článku.

 

ČO SÚ KONZERVANTY?

 

Konzervanty sú látky, ktorých úlohou je potlačovať a spomaľovať rast mikroorganizmov v prípravkoch, do ktorých sú pridávané. Pod mikroorganizmami sa myslia baktérie, mikroskopické huby a kvasinky. Týmto organizmom sa dobre darí v kozmetických produktoch, najmä v tých, ktoré obsahujú vodu. Čím vyšší je obsah vody v kozmetike, tým rýchlejšie takýto výrobok podľahne mikrobiálnej skaze. Produkty, ktoré neobsahujú vodu ani iné jej podoby nemusia byť konzervované.

 

PREČO POUŽÍVAŤ KONZERVANTY?

 

Ako sme spomínali, konzervanty slúžia proti rastu mikroorganizmov. Prečo však chceme zabrániť tomu, aby v našom produkte rástli? Prvá vec je, že nikto nechce používať krém či iný produkt, na ktorom rastie pleseň, nepríjemne zapácha či zmenil farbu. Zároveň je používanie takýchto prípravkov aj veľmi nebezpečné. Premnoženie mikroorganizmov v produkte môže spôsobiť aj zmenu jeho konzistencie, oddelenie vodnej a olejovej fázy, zákal alebo bombáž (nahromadenie plynov ako produktov metabolizmu mikroorganizmov, ktoré spôsobia natlakovanie nádoby a následne vyprsknutie obsahu po otvorení).

 

Pokiaľ sa na produkte prejavia už viditeľné príznaky mikrobiálnej kontaminácie, je už neskoro zachraňovať takýto produkt a je dobré ho zlikvidovať. Avšak mikroorganizmy môžu napadnúť výrobok ešte pred tým, než to bude viditeľné voľným okom. Napríklad baktérie či plesne tvoria toxíny, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie či podráždenie pokožky. Plesne vytvárajú spóry (mikroskopické rozmnožovacie častice), ktoré rýchlo kontaminujú celý produkt bez toho, aby ste si to všimli.

 

Používanie nekonzervovanej kozmetiky, ktorá mala byť konzervovaná (existujú výnimky, dočítate sa o nich nižšie) predstavuje riziko pre zdravie. Mikroorganizmy môžu spôsobiť vážne infekcie pokožky, prípadne očí.

 

JE NUTNÉ VŽDY POUŽÍVAŤ KONZERVANT?

 

Niekedy sa stretnete s tým, že niektoré kozmetické produkty nie sú konzervované, ale nekazia sa. Ako to je možné? Rast mikroorganizmov, a tým kazenie produktu, súvisí s obsahom vody. Pri nízkom obsahu vody v kozmetike (max. 5 %) mikroorganizmy len veľmi ťažko a minimálne rastú. Z toho dôvodu suché alebo čisto olejové produkty nemusia obsahovať konzervanty. Výnimkou sú však výrobky dostávajúce sa do styku s vodou, napríklad telové peelingy, ktoré často naberáme mokrými rukami. Alebo produkty, ktoré sú skladované vo vlhku v nedobre tesniacich nádobách.

 

Voda v kozmetike nepredstavuje len destilovanú vodu, ktorú do nej pridávate. Vhodné prostredie na rast mikroorganizmov predstavujú všetky polárne (vo vode rozpustné) látky, čiže kvetinové vody, hydroláty, glycerín, vodné roztoky látok a vitamínov, atď.

 

Ďalším zástupcom nekonzervovanej kozmetiky je mydlo. To je totiž samo-udržateľné, má vysoké pH, v ktorom organizmy neradi rastú. Platí to o tuhých mydlách všeobecne (ak v nich však máte bylinky a tie zvlhnú, môžu byť napadnuté plesňami), tekuté mydlá sú stabilné pokiaľ nie sú veľmi zriedené, vtedy je tiež dobre zamyslieť sa nad konzervantom. Keďže rast mikroorganizmov závisí aj od pH, výrobky s veľmi vysokým či nízkym pH nemusia byť konzervované, avšak takéto výrobky sú vďaka extrémny hodnotám pH dráždivé pre pleť a väčšine typov pokožky nevyhovujú.

 

AKO VYBRAŤ SPRÁVNY KONZERVANT?

 

Na trhu je veľa dostupných druhov konzervantov a voľba toho správneho závisí na druhu kozmetického prípravku, ktorý chcete vyrábať, respektíve na jeho zložení. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú výber konzervantu, a my vám ich teraz predstavíme:

 

pH

 

Tak ako mikroorganizmy rastú iba v určitom rozmedzí pH aj konzervanty pôsobia iba v presnom rozmedzí pH. Hodnoty pH, pri ktorých je daný konzervant účinný, by mali byť vždy uvádzané výrobcom a nájdete ich v popise výrobku.

 

Toto rozmedzie hodnôt pH uvádza, kedy váš konzervant bude účinný – ak výrobok nebude mať pH v tomto rozmedzí, konzervant nebude fungovať tak, ako to deklaruje výrobca. Preto by ste pred pridaním konzervantu vždy mali skontrolovať pH vášho výrobku.

 

pH výrobku môžete skontrolovať v domácom prostredí najľahšie dvoma metódami. Prvou z nich je použiť indikátorové papieriky. Tie slúžia priamo na namočenie do tekutiny a sfarbia sa podľa nameraného pH, ktoré následne odčítate z priloženej stupnice. Je treba tak urobiť okamžite a ak pracujete s hustejšími produktmi (krémy, emulzie, mlieka, atď.), rozmiešajte malé množstvo produktu v destilovanej vode a otestujte.

 

Pokiaľ chcete presnejšie a profesionálnejšie výsledky, môžete investovať do pH metra. Ide o elektronické zariadenie merajúce pH v roztoku podobne ako indikátorové papieriky. Je s ním náročnejšia manipulácia a niektoré druhy vyžadujú kalibráciu, čo nájdete uvedené v návode na použitie.

 

Ak pracujete iba v určitom rozmedzí pH, môžete siahnuť aj po tekutých indikátoroch, ako fenolftaleín. Tie fungujú na princípe zmeny farby po prekročení danej hodnoty pH charakteristickej pre konkrétny indikátor.

 

Majte na pamäti, že väčšina prírodných konzervantov má obmedzené pH rozmedzie v ktorom sú účinné. Ak je pH vášho produktu mimo potrebnej škály, je potrebné ho upraviť. Ako na to sa dozviete v tipoch na konci tohto článku.

 

Teplota

 

Ako všetky látky aj konzervanty majú maximálnu teplotu, po ktorú si udržujú stabilitu a účinnosť. Nemusíte sa však obávať, že pri bežnej izbovej teplote by neboli účinné. Jedná sa tu najmä o vyššie teploty, ktoré môžu nastať pri zahrievaní výrobku pri jeho výrobe. Každý konzervant má svoju charakteristickú maximálnu teplotu použitia. Avšak celkovo je vhodné pridávať konzervanty do kozmetiky až vo fáze chladnutia (napr. keď ste schopný udržať nádobu s výrobkom v ruke), aby ste predošli zbytočným komplikáciám a zníženiu účinku konzervantu.

 

Rozpustnosť

 

Prostredie, do ktorého konzervant pridávate, ovplyvňuje jeho rozpustnosť. Niektoré konzervanty sú totiž rozpustné iba v nepolárnych (v oleji rozpustných) látkach, iné zas naopak v polárnych (vo vode rozpustných) látkach. Preto ak vyrábate emulzie, pridajte konzervant do tej fázy, v ktorej výrobca uvádza jeho rozpustnosť.

 

Dôležité je si pri informáciách o výrobku pozrieť či má konzervant ďalšie obmedzenia rozpustnosti, napríklad v alkoholoch (ako etanol, glycerín) a iných látkach.

 

Účinnosť

 

Druhy mikroorganizmov, proti ktorým konzervanty pôsobia, hovoria o rozsahu ich účinnosti. Pre začiatočníkov je vhodné voliť širokospektrálne konzervanty, t.j. tie ktoré pôsobia proti baktériám, kvasinkám aj plesniam. Príkladom je napr. Euxyl PE 9010 alebo Naticide.

 

Ak chcete kombinovať viacero konzervantov, uistite sa, že sú navzájom miešateľné (napr. rozpustné v rovnakej fáze, ak ich chcete pridať naraz) a že spoločne pokrývajú všetky kategórie mikroorganizmov. Niektoré konzervanty totiž môžu byť účinné napr. iba proti kvasinkám a podobne.

 

TIPY A TRIKY PRI POUŽÍVANÍ KONZERVANTOV

 

Prírodné extrakty a antioxidanty vs. konzervanty Môže sa stať, že narazíte na recepty, ktoré uvádzajú ako konzervanty prírodné extrakty z rastlín. Na prvé počutie to znie fajn, avšak treba si uvedomiť, že pokiaľ nejde o látky s presne definovanou účinnosťou a použitím, ako sme spomínali vyššie, nejedná sa o plnohodnotný konzervant. Príkladom takýchto látok je napríklad extrakt z hroznových jadierok či rozmarínový extrakt. Hoci tieto látky majú určité antimikrobiálne účinky, na konzerváciu výrobkov to stačiť nebude a je vhodné tieto látky skombinovať s klasickými konzervantmi.

 

Rovnako to platí aj pre antioxidanty, ktoré spomaľujú oxidačné reakcie typicky sa vyskytujúce v olejoch a tukoch. Antioxidanty tak môžu predĺžiť trvanlivosť výrobkov obsahujúcich olej, avšak akonáhle produkt obsahuje vodu alebo s ňou príde do styku, musíte použiť aj konzervant. Čisto iba antioxidanty, bez použitia konzervantov, je odporúčané použiť len v prípade, že výrobok obsahuje striktne iba oleje a nič iné.

 

CHELATAČNÉ ČINIDLÁ

 

V ponuke spolu s konzervantmi môžete nájsť aj chelatačné činidlá. Jedná sa o široko používané látky v chémií, ktoré viažu kovové ióny. Vďaka tomu zvyšujú stabilitu a účinnosť určitých konzervantov, pretože zamedzujú prístup mikroorganizmom k iónom potrebných na ich rast. Samotné však nekonzervujú. Informácie o tom, ktorý konzervant použiť pri danom chelatačnom činidle, nájdete v popisoch výrobku.

 

ÚPRAVA pH VÝROBKU

 

Ak máte obľúbený konzervant, ale váš výrobok nespadá do rozmedzia pH, v ktorom konzervant funguje, môžete upraviť pH výrobku. Avšak odporúčané je tak robiť iba v malých rozmedziach, pretože radikálna zmena pH môže destabilizovať celý výrobok. Zároveň si treba uvedomiť, či vo vašom výrobku nie sú iné látky, ktoré sa stávajú neúčinné pri zmene pH alebo výrazne ovplyvnia konzistenciu produktu.

 

Ak sa nakoniec rozhodnete, že chcete zmeniť pH, na jeho zníženie sa používa obvykle roztok kyseliny citrónovej alebo mliečnej, na zvýšenie zas roztok hydroxidu sodného, prípadne sódy bikarbóny (sódu použite iba v prípade, že nemáte inú možnosť). Dôležité je pridávať roztok po malých dávkach, dobre premiešať produkt a priebežne kontrolovať hodnotu pH.

 

ASEPTICKÁ PRÁCA

 

Pod pojmom aseptická práca sa skrývajú zásady, ktoré obmedzujú riziko kontaminácie vášho produktu pri jeho výrobe, ako aj kontamináciu okolia vaším výrobkom (čomu sa nebudeme venovať, pretože predpokladáme, že pracujete iba s bezpečnými kozmetickými surovinami).

 

Ak znížite mieru kontaminácie výrobku, tak tým bude váš výrobok obsahovať menej zárodkov mikroorganizmov, ktoré sa môžu rozmnožiť a spôsobiť skazu produktu. Po konzervácií vám tak produkty vydržia dlhšie a budú bezpečnejšie.

 

Pri aseptickej práci je dôležitá hygiena (nosenie rukavíc, prípadne rúška, atď.) a dezinfekcia povrchov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku so surovinami a produktom.

 

TRVANLIVOSŤ VÝROBKOV

 

Aj konzervované produkty majú svoju trvanlivosť. Avšak tá závisí od konkrétneho zloženia produktu, podmienkach jeho skladovania, kvalite surovín aj samotnej kontaminácií pri výrobe. Zistiť presnú trvanlivosť daného výrobku sa dá iba v laboratóriu. Na orientačné stanovanie trvanlivosti však môžu poslúžiť domáce mikrobiálne kity s návodom, ako otestovať váš produkt doma.