ZÁKLADNÉ SUROVINY

Hydroxid draselný, technický, čistý 750 g

Skladom: 0 bal.
Kód produktu: HYD002_750
INCI: Potassium hydroxide
Krajina pôvodu: Česká republika
Dátum minimálnej trvanlivosti:
Šarža:
Jednotková cena: 9,32 € / kg

6,99 € s DPH

Popis produktu


Hydroxid draselný (KOH, lúh, potaš, potassium hydroxid, E525) patrí medzi silné hydroxidy. Pokiaľ vyrábate mydlo, hydroxid je látka, bez ktorej sa nezaobídete. Hydroxid sodný NaOH sa používa na výrobu tuhých mydiel, kým hydroxid draselný KOH sa používa na výrobu tekutých mydiel.

Použitie hydroxidu draselného pri výrobe mydiel, podobne ako sodného, má za následok zmydelnenie tukov a olejov.

Keďže ide o silnú chemikáliu, je potrebné pri manipulácii s ňou dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia a správne voliť jeho množstvo v recepte. Na tento účel odporúčame vždy použiť mydlovú kalkulačku (aplikácia, ktorú ľahko nájdete napríklad tu www.soapcalc.net).

Hydroxid v našej ponuke je vo forme šupiniek, ktoré sú rozpustné vo vode. Je silno hygroskopický, čo znamená že priťahuje ľahko vhlkosť a preto ho vždy uchovávajte v uzavretej nádobe na suchom mieste.

Na prácu s hydroxidom si vyčleňte vhodné pracovné miesto, bez prítomnosti detí, zvierat, potravín. S hydroxidom by ste mali pracovať v dobre vetranej miestnosti a používať ochranné pomôcky - rukavice a okuliare (VŽDY!), vhodný odev, ktorý zahaľuje celé telo.

Na prípravu roztoku si zvoľte vhodnú nádobu (ideálne nerezovú) a roztok miešajte vo výlevke. Roztok môže dosiahnuť až teplotu 90°C, preto musí byť nádoba odolná. Hydroxid zalejte studenou, prípadne vlažnou vodou, nepoužívajte vodu teplú ani horúcu, mohlo by to spôsobiť menší výbuch :).
Pri zarábaní roztoku odporúčame na chvíľu zadržať dych, resp. odvrátiť hlavu (môžete použiť aj masku) aby ste minimalizovali riziko vdýchnutia výparov.

VŽDY SYPTE HYDROXID DO VODY, NIKDY NIE OPAČNE!

HOTOVÝ ROZTOK NALEJTE DO OLEJOV, NIKDY NIE OPAČNE!

    V prípade rozliatia roztoku, kontaminácii pracovnej plochy alebo rozsypania guličiek hydroxidu ich neutralizujete handrou namočenou v roztoku octu alebo kyseliny citrónovej.
    V prípade zasiahnutia pokožky vložte postihnuté miesto pod prúd tečúcej vody, riadne opláchnite a následne potrite alebo postriekajte kyslým roztokom (roztok kyseliny citrónovej alebo octu).
*     V prípade zasiahnutia očí ich poriadne vyplachujte po dobu min. 30 minút prúdom studenej vody a bezodkladne kontaktujte lekára. Do očí neaplikujte kyslý roztok.

Pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných zásad vám pri práci s hydroxidom nehrozí žiadne nebezpečenstvo a veríme, že výroba mydla vás očarí :).

Bližšie informácie o kvalite výrobku nájdete v ateste, ktorý aktualizujeme vždy s novou šaržou.

Všetky dodávané suroviny sú v kozmetickej kvalite, nevhodné na vnútorné použitie. Pri manipulácii používajte vhodné ochranné prostriedky.