Tenzidy a ich hodnota ASM

Naspäť29. 03. 2022 Články

Zoznámte sa s pojmami tenzidy a ich hodnota ASM

 

Pri výbere tenzidov pre váš produkt hrá úlohu nielen ich náboj či penivosť a čistiace účinky, ale predovšetkým ASM, čiže koľko aktívnej látky sa reálne bude nachádzať vo vašom produkte. Vďaka poznaniu hodnoty ASM vašej kombinácie tenzidov budete môcť efektívnejšie dávkovať tenzidy, vyhnúť sa ich plytvaniu alebo podráždeniu kože z príliš vysokej dávky tenzidov.

 

ČO JE ASM?

 

ASM je anglická skratka pre active surface matter. ASM sa používa najmä pri tenzidoch a táto hodnota v percentách reprezentuje, koľko aktívnej látky sa reálne nachádza v produkte. Hodnotu ASM tenzidu je dobré poznať práve preto, že tenzidy sa nepredávajú ako 100 % čisté látky. To znamená, že každý tenzid okrem čistiacej látky (jej podiel je vyjadrený hodnotou ASM) obsahuje ďalšie zlúčeniny, najčastejšie vodu, prípadne glycerín alebo zložky upravujúce pH a podobne.


Aj preto pri dávkovaní tenzidu do vášho výrobku 30 % podiel tenzidu vo výrobku neznamená, že v produkte bude skutočne 30 % aktívnej látky. Naopak, jej bude menej, pretože pridávaný tenzid je už zriedený.


Podobne to platí napríklad pri použití roztokov niektorých látok či kyselín, napríklad kyselina mliečna sa predáva ako 80 % roztok, preto ak chcete mať v 100 g výrobku 1 % čistej kyseliny mliečne, musíte jej pridať viac než 1 gram, keďže je už zriedená.

Ruky držiace penu plnú tenzidov v priestore kúpelne.


ASM VÝROBKOV

 

Ak chcete formulovať výrobok s viacerými tenzidmi v zmesi, vždy sa berie do úvahy celková hodnota ASM, ktorú budú tieto tenzidy spolu mať. Pritom platí, že jednotlivé tenzidy môžete zmiešať v rôznych pomeroch, aby ste danú celkovú hodnotu ASM dosiahli. Napríklad, môžete použiť tenzid s vyššou hodnotou ASM v menšom množstve a naopak zvýšiť podiel tenzidu s nižším ASM. Alebo ak chcete ušetriť na množstve surovín, môžete použiť iba tenzid s vyššou hodnotou ASM (samozrejme, v rozmedzí dávkovania odporúčaného pre daný produkt).


Akú celkovú hodnotu ASM by však váš výrobok mal mať? Nižšie nájdete najčastejšie používané rozmedzia celkových hodnôt ASM pre jednotlivé skupiny výrobkov.


•    Sprchové gély 15-20 %
•    Čistiace peny/gély na tvár
•    Šampóny 10-15 %
•    Pena do kúpeľa 20-25 %

 

KDE NÁJDEM HODNOTU ASM TENZIDOV?

 

Hodnoty ASM tenzidov sú merané a udávané priamo výrobcom. Pri nákupe surovín ich nájdete uvedené v Ateste, ktorý sprevádza každú surovinu. Niekedy sa stáva, že ASM nie je udaná ako presná hodnota, ale ich rozsah, vtedy môžete brať do úvahy pri výpočte strednú hodnotu tohto rozsahu alebo sa bližšie pozrieť na Atest, kde obvykle nájdete presnú hodnotu nameranú pre danú šaržu. Práve z dôvodu individuálnych rozdielov medzi šaržami a kvalitou surovín z rôznych zdrojov sa hodnota ASM tenzidu môže meniť, a preto je udávaná ako rozsah hodnôt.


Pre lepšiu orientáciu v tenzidoch, nižšie nájdete zoznam najpoužívanejších tenzidov a ich ASM hodnôt.

•    Caprylyl/capryl glucoside 63 %
•    Cocamidopropryl betaine 37-42 %
•    Proteol apple 30 %
•    Coco glucoside 51-53 %
•    Decyl glucoside 51-55 %
•    Disodium cocoyl glutamate 30-31 %
•    Lamesoft PO 50-55 %
•    Lauryl glucoside 50-52 %

 

AKO VYPOČÍTAŤ HODNOTU ASM VÝROBKU?

 

Pri formulácii receptu alebo jeho preberaní z rôznych zdrojov si je dobré overiť celkovú hodnotu ASM použitých tenzidov. A to aj preto, aby ste zbytočne neplytvali surovinami alebo či sa vyhli prípadnému podráždeniu kože z príliš vysokej koncentrácie tenzidov.

 

ASM KALKULAČKY

 

Pri výpočte môžete použiť online kalkulačky, kde zadáte ASM hodnotu (v percentách) daného tenzidu (udané výrobcom v Ateste) a vami žiadané množstvo daného tenzidu vo výrobku. Kalkulačka automaticky vypočíta, aká bude ASM hodnota tenzidu vo výrobku. Následne, môžete podiel jendotlivých tenzidov vo výrobku upravovať, kým vám nebude ASM hodnota tenzidov vo výrobku vyhovovať.


Výhodou je, že kalkulačky fungujú pre niekoľko tenzidov súčasne, nevýhoda spočíva v tom, že sú dostupné väčšinou v angličtine, ale s použitím online prekladačov sa ich používanie dá zvládnuť.

 

ASM VÝPOČET

 

Existujú dva spôsoby výpočtov, ktorými sa dá dopracovať k celkovej hodnote ASM vášho výrobku. Oba výpočty si uvedieme na príklade čistiacej peny na tvár s obsahom dvoch tenzidov a to Proteol apple (ASM 30 %) a Cocamidopropryl betaine (ASM 38 %).

 

VÝPOČET CEZ VOPRED URČENÉ HODNOTY ASM

 

V prvom prípade si najskôr určíme, akú chceme celkovú hodnotu ASM tenzidov, v našom prípade to môže byť 7,3 % (1,5 + 5,7). Následne si určíme, aký podiel budú zastávať jednotlivé tenzidy na celkovom ASM:

Proteol apple 1,5 % ASM koncentrácia

Cocamidopropryl betaine 5,7 % ASM koncentrácia


Potom si potrebujeme vypočítať reálne percentuálne zastúpenie daného tenzidu vo výrobku, tj. číslo, ktoré nájdete v receptoch a zodpovedá skutočnému pridanému množstvu tenzidu.

K tejto hodnote sa dopracujeme vydelením nami určenej ASM koncentrácie daného tenzidu vo výrobku a jeho ASM hodnoty udanej výrobcom, to celé sa vynásobí 100.


Proteol apple 5 % ((1,5/30).100 = 5 %)

Cocamidopropryl betaine 15 % ((5,7/38).100 = 15%)


Do výrobku sa tak bude pridávať 5 % Proteol apple a 15 % Cocamidopropryl betaine.

 

VÝPOČET CEZ VOPRED URČENÉ HODNOTY TENZIDOV VO VÝROBKU

 

Druhá metóda funguje na podobnom princípe ako ASM kalkulačky. Vopred si určíme, aký skutočný podiel majú jednotlivé tenzidy vo výrobku zastupovať. Následne, spätne dopočítame, aká bude ich hodnota ASM vo výrobku. Ak táto hodnota bude príliš vysoká alebo nízka, tak sa upraví skutočný podiel tenzidov vo výrobku a recept sa znova prepočíta.


Napríklad, chceme čistiacu penu na pleť, v ktorej budú použité tenzidy v týchto percentuálnych zastúpeniach:


Proteol apple 10 %

Cocamidopropryl betaine 10 %


Následne vypočítame, aká koncentrácia ASM prislúcha vo výrobku danému množstvu tenzidov vynásobením ASM hodnoty tenzidu udaného výrobcom a nami zvoleného podielu tenzidu vo výrobku, a to všetko vydelíme 100.


Proteol apple 3 % ASM koncentrácia ((30.10)/100 = 3 %)

Cocamidopropryl betaine 3,8 % ASM koncentrácia ((38.10)/100 = 3,8 %)

Celkové ASM: 3 + 3,8 = 6,8 % ASM koncentrácia


Hodnota 6,8 % celkového aktívneho tenzidu vo výrobku je dostačujúca pre čistiacu penu na tvár, v prípade však, že chcete zmeniť túto hodnotu, musí sa zmeniť zastúpenie jendotlivých tenzidov vo výrobku a recept sa znova prepočíta. Práve preto, ak zvolíte tento postup, sú ASM kalkulačky výhodné, pretože urobia výpočet za vás, vy iba meníte skutočné zastúpenie tenzidov vo výrobku.

 

TENZIDY A ICH HODNOTA ASM - ZÁVER

 

Niektoré pojmy je pri tvorbe prírodnej kozmetiky potrebné poznať na to, aby ste mohli vždy vytvoriť výrobok bez chybičiek krásy. Veríme, že aj tento príspevok k tomu prispel.

Na všetky prípadné otázky vám radi odpovieme, pokojne nám napíšte na marketing@handymade.sk

Do zmydelnenia, priatelia.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.